0
Koszyk 0
Rotom

Nośność dynamiczna, statyczna i w regale. Co oznaczają rodzaje nośności palet?

Skąd mieć pewność, czy zakupiona paleta jest wystarczająco mocna do tego by udźwignąć określony ładunek? Okazuje się, że nośność palety ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo towaru oraz osób, które go obsługują.

Dlaczego jest to istotne? Pracując w magazynie znajomość różnicy między obciążeniem dynamicznym, statycznym i w regale, może stanowić o tym, czy nie narazisz pracowników na niebezpieczeństwo. Przeładowanie palety nie tylko skróci żywotność produktu, zmuszając Cię do zainwestowania w nowe materiały magazynowe, ale również zwiększa ryzyko zapadnięcia się palety pod ciężarem, zagrażając całemu systemowi przechowywania.

Nośność statyczna palety określa możliwość przechowywania ładunku w magazynie

Określa maksymalne obciążenie jednej palety stojącej nieruchomo na podłożu. Przykładem mogą być palety z załadowanym towarem, przechowywane w magazynie. W takim przypadku paleta nie służy do przemieszczania, jest jedynie nośnikiem produktów.

W większości przypadków nośność statyczna palety znacznie przewyższy jej nośność dynamiczną lub nośność regałową. Dzieje się tak, ponieważ przy obciążeniu statycznym siła obciążenia na palecie pozostaje stała. W przypadku obciążenia dynamicznego może się ona gwałtownie zmieniać podczas przyspieszania lub zwalniania, podobnie ciężar może przesuwać się z jednego obszaru do drugiego. 

Nośność dynamiczna zapewnia bezpieczny przeładunek

Obciążenie dynamiczne określa maksymalny ciężar, który może być przenoszony na palecie. Zazwyczaj oznacza to, że paleta jest podnoszona i przenoszona za pomocą wózka widłowego lub paleciaka. Rozłożenie obciążenia ma w tym przypadku kluczowe znaczenie, ponieważ nierównomiernie rozłożony ciężar może spowodować przewrócenie się palety podczas ruchu.

Nośność statyczna, dynamiczna i w regale
Nośność palet - statyczna, dynamiczna i w regale

Nośność w regale określa wytrzymałość towaru w magazynach wysokiego składowania

Ten rodzaj nośności odnosi się do wagi, jaką może wytrzymać paleta składowana na regale paletowym. Ponieważ regały magazynowe zwykle obejmują regały, które podtrzymują palety tylko na dwóch przęsłach, nośność palet w regale jest na ogół mniejsza niż statyczna, czy dynamiczna. Nośność w regale zależy również od wytrzymałości samych regałów magazynowych, która często jest czynnikiem ograniczającym. Są one różne ponieważ każdy system składowania ma indywidualne wymagania.

Sposób rozłożenia towaru na palecie też jest istotny

Podczas układania towarów na palecie ciężar należy rozłożyć równomiernie, biorąc pod uwagę nośność palety. Cięższe towary powinny być umieszczone na dole. Konstrukcja będzie bardziej stabilna, jeśli środek ciężkości ładunku będzie znajdował się w tym samym miejscu co środek ciężkości palety. Ładunki można układać w stosy na palecie lub łączyć ze sobą.

Paleta, którą można przenosić musi spełniać wymagania nośności dynamicznej
Palety pracujące z towarem na magazynie muszą mieć nośność dostosowaną do obciążenia

Przy planowaniu niezbędne jest uwzględnienie stosunku wymiarów i wagi palety do przewożonego ładunku. Towary należy układać jeden na drugim tak, aby nie wystawały poza krawędź palety, co ułatwi zabezpieczenie jej folią, zwiększy bezpieczeństwo towaru podczas transportu, a także pomoże w zaplanowaniu rozmieszczenia palet na przestrzeni ładunkowej ciężarówki.

A zatem przy analizie nośności palet, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach:

  1. Po pierwsze, nie zawsze jest tak, że ciężar zostanie równomiernie rozłożony na powierzchni palety. Chociaż tak się dzieje najczęściej, to jednak w przypadku produktów o nietypowych kształtach trzeba wziąć pod uwagę inne rozłożenie ładunku, np. ukośne.
  2. Po drugie, nie powinno się załadowywać palet w stopniu maksymalnym. Paleta może być nierównomiernie załadowana lub ładunek może się przemieszczać podczas transportu, a to zmniejszy to maksymalną nośność palety . Natomiast ładując towar na paletach poniżej ich pojemności zapobiegniesz wypadkom i wydłużysz żywotność palet.

Nośność palet, która jest podawana w specyfikacji technicznej podana jest nie bez powodu. Szanując te wymagania utrzymasz palety w dobrej formie znacznie dłużej i przyczynisz się do bezpiecznego środowiska pracy w magazynie.

Zobacz pełną ofertę palet transportowych  

Komentarze
Bądź pierwszym który skomentuje...
Zostaw komentarz