O firmie

Grupa Rotom jest obecna na europejskim rynku już od ponad 40 lat. Nasze oddziały znajdują się w Holandii, Belgi, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Czechach oraz w Polsce.
Doświadczenie i wiedza zdobyta podczas wieloletniej współpracy z naszymi Klientami pozwoliła na dynamiczny rozwój Grupy Rotom, jako jednej z czołowych firm Europejskich w naszej branży.

Nasze produkty i usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów, a oferta standardowych opakowań dostępna jest niemal natychmiast w całej Europie.

Siedziba Rotom Polska Sp. z o.o. to nowoczesna fabryka w Komornikach pod Wrocławiem oraz nasz północny oddział pod Kwidzynem. Produkcja odbywa się na podstawie standardów jakościowych zgodnych z ISO 9001:2008. Naszą jakość potwierdza również licencja organizacji EPAL oraz certyfikat Instytutu Technologii Drewna uprawniający do obróbki fitosanitarnej opakowań drewnianych IPPC (ISPM 15).

Wykorzystując lata doświadczeń oraz międzynarodowy potencjał, zapewniamy naszym Klientom szeroki wybór produktów i usług logistycznych przy zachowaniu wysokiej jakości i korzystnej ceny.

Rotom Polska - siedziba firmy

 

Rotom Polska Sp. z o.o. Komorniki
ul. Polna 19
55-300 Środa Śląska

Tel +48 71 381 16 99

REGON 932933575


Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176545

NIP 895-17-96-971

Konto PLN 74 1050 1038 1000 0022 7489 5883
Kapitał zakładowy  4 757 500 PLN

Zapisz